Proximity as a resource base for competitive advantage – university–industry links for technology transfer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Peter Lindelöf

Journal of Technology Transfer

Vol. 29 3/4 311-326

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08