Sustainable development and social robustness
Kapitel i bok, 2010

Författare

Pål Castell

Chalmers, Arkitektur

Castell, Pål (2010), Managing yard and togetherness: living conditions and social robustness through tenant involvement in open space management, Chalmers University of Technology, Göteborg

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2024-04-09