Urban territoriality and the residential yard
Kapitel i bok, 2010

Författare

Pål Castell

Chalmers, Arkitektur

Pål Castell (2010), Managing yard and togetherness: living conditions and social robustness through tenant involvement in open space management, Chalmers University of Technology, Göteborg.

Ämneskategorier

Sociologi

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2024-04-09