Värmepumpssystem - Teoretiska och praktiska förutsättningar
Rapport, 2005

heat pump

efficiency

cooling

demand

ground-source

building

heating

GSHP

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06