Determinants for an entrepreneurial milieu – Science Parks and business policy in growing firms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Peter Lindelöf

Technovation

Vol. 23 51-64

Ämneskategorier

Nationalekonomi