Science Park location and new technology-based firms in Sweden – implications for strategy and performance
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Peter Lindelöf

Small Business Economics

Vol. 20 3 245-258

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07