Verifying Haskell Programs Using Constructive Type Theory
Paper i proceeding, 2005

Författare

Andreas Abel

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Marcin Benke

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ana Bove

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

John Hughes

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Ulf Norell

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

Proceedings of the 2005 ACM SIGPLAN Workshop on Haskell


1-59593-071-X (ISBN)

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

ISBN

1-59593-071-X

Mer information

Skapat

2017-10-07