Aeroacoustics and Performance Modeling of a Counter-Rotating Propfan
Paper i proceeding, 2010

Aeroacoustics

Fluid dynamics

Propfan

Författare

Martin Olausson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Rickard Avellan

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Niklas Sörman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Filip Rudebeck

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Proceedings of ASME Turbo Expo 2010, June 14-18, 2010, Glasgow, UK

GT2010-22543

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07