Science Parks in Sweden - Industrial Renewal and Development?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Peter Lindelöf

R&D Management

Vol. 31 309-322

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv