Värmeintegration av sodapanna i sulfatmassafabrik
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Fredrik Persson

Institutionen för värmeteknik och maskinlära

Chalmers

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13