Management of Industrial Maintenance - Economic Evaluation of Maintenance Policies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08