Measuring Maintenance Performance - In Search for a Maintenance Productivity Index
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Hans Löfsten

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

International Journal of Production Economics

Vol. 63 1 47-58

Ämneskategorier

Nationalekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08