PETR 104-Deep hydrodearomatization effect of n-butylbenzen
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2008

Författare

Börje Sten Gevert

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Albert Dominguez Margaritz

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Abstract of Papers of the American Chemical Society

0065-7727 (ISSN)

Vol. 235 (APR 6) (Meeting Abstract: 104-PETR)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08