FUEL 210-Effect of temperature and hydrogen pressure in deep hydrodearomatization of diesel fuel
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

J. J. Yuan

Börje Sten Gevert

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Abstract of Papers of the American Chemical Society

0065-7727 (ISSN)

Vol. 235 (APR 6) (Meeting Abstract: 210-FUEL)

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06