Family and friends provide most social support for the bereaved
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

grief

Författare

Inger Benkel

Göteborgs universitet

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ulla Molander

Göteborgs universitet

Palliative Medicine

0269-2163 (ISSN) 1477-030X (eISSN)

Vol. 23 2 141-149

Ämneskategorier

Dermatologi och venereologi

MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

DOI

10.1177/0269216308098798

Mer information

Skapat

2017-10-10