Managing Grief and Relationship Roles Influence Which Forms of Social Support the Bereaved Needs
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Inger Benkel

Göteborgs universitet

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ulla Molander

Göteborgs universitet

American Journal of Hospice and Palliative Medicine

1049-9091 (ISSN) 19382715 (eISSN)

Vol. 26 4 241-245

Ämneskategorier

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

DOI

10.1177/1049909108330034

Mer information

Skapat

2017-10-10