Spatial distribution and chemical attachments of metal ions in spruce wood
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Annica Sundén

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Anders Rindby

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Per Engström

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Journal of Pulp and Paper Science

Vol. 26 10 352-357

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06