TCF bleaching of softwood kraft pulp Part 5. Investigation of EDTA-metal complexes in chelation filtrates
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Tommy Friberg

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 13 2 112-118

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06