TCF bleaching of softwood kraft pulp Part 4. Removal of manganese from wood shavings prior to cooking
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Tommy Friberg

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Rune Simonson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 13 1 50-56

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08