TCF bleaching of softwood kraft pulp Part 4. Removal of manganese from wood shavings prior to cooking
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Tommy Friberg

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Rune Simonson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 13 50-56

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik