TCF bleaching of softwood kraft pulp Part 3. Ion exchange of softwood kraft pulp prior to oxygen delignification
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Tommy Friberg

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Rune Simonson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 12 2 80-85

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08