TCF bleaching of softwood kraft pulp Part 3. Ion exchange of softwood kraft pulp prior to oxygen delignification
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Tommy Friberg

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Rune Simonson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 12 80-85

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik