TCF bleaching of softwood kraft pulp Part 2. Reducing the need for chelating agents in hydrogen peroxide bleaching of softwood kraft pulp
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Tommy Friberg

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Rune Simonson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 11 2 105-108

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08