TCF bleaching of softwood kraft pulp Part 2. Reducing the need for chelating agents in hydrogen peroxide bleaching of softwood kraft pulp
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1996

Författare

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Tommy Friberg

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Rune Simonson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 11 105-108

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik