TCF bleaching of softwood kraft pulp Part 1. Ion exchange of softwood kraft pulp prior to hydrogen peroxide bleaching
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Tommy Friberg

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Rune Simonson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 10 4 222-226

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08