Analysis of the redistribution of metal ions in softwood during kraft pulping by synchrotron radiation micro-XRF
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Laszlo Vincze

Anders Rindby

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys

12th International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Madison, WI, USA, June 8-12

Vol. 1 135-138

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06