Effects of the use of an NPE chip kidney in a closed bleach plant
Paper i proceeding, 2002

Författare

Karin Lindgren

Niklas Berglin

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

International Pulp Bleaching Conference, Portland, OR, USA, May 19-23

315-324

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08