Spatial distribution and chemical attachments of metal ions in spruce wood
Övrigt konferensbidrag, 1999

Författare

Annica Berglund

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Rune Simonson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

10th International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Yokahama, Japan, June 7-10

Vol. 1 90-94

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08