The specific effect of EDTA in pretreatment of pulps with low content of manganese
Paper i proceeding, 1998

Författare

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Tommy Friberg

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Rune Simonson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

International Pulp Bleaching Conference, Helsinki, Finland, June 1-5

Vol. 2 515-520

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08