Pretreatment of softwood kraft pulp in TCF bleaching using ion exchange with magnesium and calcium
Paper i proceeding, 1996

Författare

Harald Brelid

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Tommy Friberg

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Rune Simonson

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

Eva-Lena Strömberg

Institutionen för skogsindustriell kemiteknik

International Pulp Bleaching Conference Washington, DC, USA, April 14-18

Vol. 2 623-630

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08