Forskning om inomhusklimat
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

air quality

ventilation

indoor climate

behavioural science

thermal comfort

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

VVS-Forum

Vol. 2005-10 6-

Ämneskategorier

Husbyggnad