Med hjärnan som modell - Smart styrning av framtidens inomhusklimat
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

indoor climate

control

air quality

thermal comfort

ventilation

Författare

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

VVS-Forum

Vol. 2005-10 88-90

Ämneskategorier

Husbyggnad