Penicillium chrysogenum is involved in regulation of b-lactam production
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

J. Thykaer

K. Rueksomtawin

H. Noorman

Microbiol.

Vol. 154 1242-1250

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07