Analysis of Aspergillus nidulans metabolism at the genome-scale
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

H David

I. Ozcelik

G. Hofmann

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

BMC Genomics

Vol. 9 163-

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07