A trispecies Aspergillus microarray: Comparative transcriptomics of three Aspergillus species
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

MR Andersen

W Vongsangnak

G Panagiotou

M.P. Salazar

L. Lehmann

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Proc. Nat. Acad. Sci.

Vol. 105 4387-4392

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07