Antibiotic overproduction in Streptomyces coelicolor A3(2) mediated by phosphofructokinase deletion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

I Borodina

J. Siebring

J. Zhang

C.P. Smith

G. Van Keulen

L. Dijkhuizen

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

J. Biol. Chem.

Vol. 283 25186-25199

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07