Systems Biology of lipid metabolism: From yeast to human
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

José Manuel Otero

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

FEBS Letters

0014-5793 (ISSN) 18733468 (eISSN)

Vol. 583 24 3905-3913

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08