Systems biology: Is the hope worth the hype
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

G. Vemuri

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

SIM News

Vol. 58 178-188

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07