Vintage paper - Introduction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Biotechnology and Bioengineering

0006-3592 (ISSN) 1097-0290 (eISSN)

Vol. 103 1 1-59

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Annan industriell bioteknik

DOI

10.1002/bit.22325

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-06