Qualification of flux control in metabolic pathways
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper, Systembiologi

Biotechnology and Bioengineering

0006-3592 (ISSN) 1097-0290 (eISSN)

Vol. 104 1-2

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07