Systems biology of microorganisms
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Marc Vidal

Dana-Farber Cancer Institute

Current Opinion in Microbiology

1369-5274 (ISSN) 18790364 (eISSN)

Vol. 13 3 335-336

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

Annan industriell bioteknik

DOI

10.1016/j.mib.2010.04.005

Mer information

Skapat

2017-10-07