Distribution of mRNA transcripts in the single pancreatic islet cell
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

M Bengtsson

Anders Ståhlberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik

P Rorsman

Mikael Kubista

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

Biophysical Journal

0006-3495 (ISSN) 1542-0086 (eISSN)

Vol. 1 88 569A-

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08