Martin-Löf's Type Theory
Kapitel i bok, 2000

Författare

Bengt Nordström

Programmeringslogik

Kent Petersson

Programmeringslogik

Jan Smith

Programmeringslogik

Handbook of Logic in Computer Science

Vol. 5

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-06