Solar renovation project Gårdsten, Göteborg - Operational experiences 2001-2004
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Vitalijus Pavlovas

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07