Värmepumpar med uteluft och mark som värmekällor - En studie av några alternativa utformningar
Artikel i övrig tidskrift, 2005

outdoor air

boreholes

heat pump

combined heat sources

ground

Författare

Robert Hoflund

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energi&Miljö

Vol. 76 11 58-59

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06