Retrocommunication utilizing electroabsorption modulators and nonmechanical beam steering
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Emil Hällstig

J Öhgren

L Allard

L Sjöqvist

David Engström

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Sverker Hård

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

D Ågren

S Junique

Q Wang

B Noharet

Optical Engineering

Vol. 44 45001-

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-08