Active microwave circuits
Bok, 2005

Författare

Harald Franz Arno Merkel

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Therese Berg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Pär Rundqvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06