Prediction of Cone Crusher Performance
Licentiatavhandling, 1997

crushing

fragmentation

ballast

modelling

simulation

HA3
Opponent: Jan Bida

Författare

Magnus Evertsson

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion

Ämneskategorier

Annan materialteknik

HA3

Opponent: Jan Bida

Mer information

Skapat

2017-10-06