SrTiO3 thin film varactors on Si for microwave applications
Paper i proceeding, 2002

Författare

Andrei Vorobiev

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Pär Rundqvist

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Spartak Gevorgian

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Mat. Res. Soc.

Vol. 748 477-

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07