Programming in Martin-Löf's Type Theory
Bok, 1990

Författare

Bengt Nordström

Programmeringslogik

Kent Petersson

Institutionen för informationsbehandling

Jan Smith

Programmeringslogik

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-06