Spectroscopic and DSC studies of luminescent and ionically conducting Eu[N(CF3SO2)2]3- PPG4000 complexes
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1998

Författare

A Ferry

Maurizio Furlani

Chalmers, Teknisk fysik

A Franke

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

Bengt-Erik Mellander

Chalmers, Teknisk fysik

J. Chem. Phys

Vol. 109 2921-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-06