When is a polymer a polymer?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

L Börjesson

L.M Torell

J. Non Cryst. Solids

Vol. 131-133 104-108

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07