Ion association effects and ionic conduction in propylene oxide modified dimethyl-siloxane.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Per Jacobsson

Chalmers, Teknisk fysik

I Albinsson

B-E Mellander

J.R Stevens

Polymer.

Vol. 33 2778-

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07